• Vårt vatten
Mitt, ditt och allas vatten
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Under framför allt sommarhalvåret så märker vi av att vi måste spara på vattnet. Det är ditt, mitt och allas vatten, var rädd om det.
Grundvattennivån är låg på många håll i Värmdö. Men i vissa kustnära områden, som exempelvis Stockholms skärgård, bör man vara försiktig med förbrukningen under sommaren. Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda, magasinen fylls på under vår och höst när det är mycket nederbörd. Under sommaren står grundvattennivån som lägst och det är också då uttagen är som störst.
från Värmdö kommun hemsida

Högst aktuell
Artikel om Vattenbrist publicerad i DN 22/6 2017
Klicka på vattendroppen