Styrelse

Ordförande

Namn - Nicklas Berild Lundblad

E-post - nicklas.berildlundblad@gmail.com

Telefon - 072 2299001
 

Vice Ordförande 

Namn - Lennart Beckman

Epost - lbe@beckmanlennart.se

Telefon - 070 999 4121

Sekreterare 

Namn -Charlotte Steen
E-post - charlotte.steen@byggtjanst.se

Telefon - 070-267 55 48

Kassör/bokföring

Namn - Margaretha Wallin

Epost - margaretha.wallin@rko.se

Telefon - 0704 61 61 96
 

Ledamot 

Namn - Roland Edegran
E-post - roland.edegran@posti.com
Telefon - 070 4506517

Ledamot 

Namn Catharina Brundin

Epost -  catharina.brundin@ptj.se

Telefon - 070-939 42 65

Ledamot NY

Namn  - Anders Alfredsson
E-post - alfredsson.aa@gmail.com
Telefon - 070 168 27 96

Adjungerad i hamnfrågor

Namn - Dan Palmgren (Hamnansvarig)

E-post - dan.palmgren@bredband.net

Telefon - 070 5307276

Kontakta styrelsen