• Hemviken

Hamnansvarig

Namn - Kenth Javestad

E-post - javestad@telia.com

Telefon - 070 310 3449

Föreningen har i många år haft en boj i Hemviken för gäster till föreningens medlemmar. Den har nu tjänat ut och under hösten 2017  byttes den ut mot en Pålboj som passar bra vid begränsat utrymme och grunda vatten.
Kenth Javestad

Hamnlayout

OBS !
Sista dag för sjösättning och borttagning av eget material är den 15 maj.
Båtar på stranden skall vara rättvända senast den 15 maj.

E-post till hamnkapten