• Byte nyckel sophuset

Nyckelkvittering vid årsstämman
 
Styrelsen i HVTF har beslutat att byta cylinder i sophuset på Hallebergs Brygga och i samband med det kommer medlemmarna att behöva kvittera ut en ny nyckel per fastighet.
 
Skälet till detta är att sophuset missbrukats och det har burits ner säckar med bland annat byggrester, gamla stolar med mera samt även vid två tillfällen säckar med fekalier, dvs latrin. Detta har pågått under de tre senaste säsongerna vad vi kunnat uppmärksamma.
 
Tyvärr har det nu gått så långt att Värmdö Kommun hotar med att dra in sophämtning från Hallebergs brygga om inte detta upphör omgående vilket skulle ställa till med avsevärda problem för våra fastighetsägare.
 
Sophuset kommer som vanligt att öppnas vid påsk i år och nycklar till det nya låset kommer att kunna kvitteras ut vid årsstämman 2020.
 
I samband med nyckelkvittering kommer en självkostnad på ca 120:- erläggas till HVTF. I och med kvittering av nyckel kommer man även att vara förbunden att följa föreningens ordningsstadgar.
 
Byte till ordinarie cylinder kommer därefter ske vid det allmänna dagsverket i vår.
 
Styrelsen
 
Halleberg Vårholma Tomtägareförening