Hallebergs brunn 2020
Vattnet släpps på den 4 april..Obs! tappkranen utanför brunnshuset är ur funktion.

    

Hallebergs brunn 2019
Stängs av 10 november


Vattnet släpps på 12 april
OBS!
Glöm inte att stänga av vattnet vid tomtgränsen när du lämnar fastigheten efter vistelse.

 

Vattnet påsatt 8 april
Hallebergs brunns stämma 2018   
Stämman äger rum tisd 17 april kl. 17.30 i Hartwickska huset (Gästabudssalen), S:t Paulsgatan 39 B, Stockholm. Stämman startar en timme före HTF:s ordinarie årsstämma.
Separat kallelse med dagordning sänds till alla delägare och intressenter i Hallebergs brunn.Hallebergs brunn 2017

Vattnet stängs lör 11 november
Vattnet släpps på Lör 8 april

Vattnet på västra slingan är nu påsläppt för säsongen (26 mars).
På den östra slingan finns det troligen en otät ventil, förhoppningsvis kan problemet vara löst inom ett par veckor.

Hallebergs brunn 2016
Vattnet stängs 9 november
Hallebergs brunns stämma 2016   
Stämman äger rum torsdag 14 april kl. 17.30 i Hartwickska huset (Gästabudssalen), S:t Paulsgatan 39 B, Stockholm. Stämman startar en timme före HTF:s ordinarie årsstämma.
Separat kallelse med dagordning sänds till alla delägare och intressenter i Hallebergs brunn.

Hallebergs brunn 2015

Vattnet stängs av lördagen den 7 november

April 27: Vattnet är nu påslaget för säsongen
!


Vattnet kan ine släppas på på grund av läckage  i äldre kranar.
Abonnenter med äldre kranar måste själv åtgärda detta.
Planen är att släppa på vattnet under helgen 25-26 april, efter byte av ventiler på berörda fastigheter.
Dricksvatten finns som vanligt tillgängligt i utomhuskranen på pumphuset.


Vid frågor kontakta någon av ledamöterna

Hallebergs brunn 2014

Vattnet stängs av lördagen den 8 november

Vattnet är nu påsläppt för säsongen 2014 (5 april)

OBS ! Glöm inte att stänga av vattnet vid tomtgränsen när du lämnar fastigheten efter vistelse.

- Stämma

Hallebergs brunns stämma 2014:                                                                       
Stämman äger rum onsdag 10 april kl 17.30
Hartwickska huset, Gästabudssalen
S:t Paulsgatan 39 B
(stämman äger rum 1 timme innan HTF:s ordinarie årsstämma)

Separat kallelse med dagordning har sänts till alla delägare och intressenter i Hallebergs brunn.

Hallebergs brunn 2013
9 november 2013
Vattnet stängs av för säsongen
Under avstängningstiden kan de som behöver hämta vatten göra det i kranen på långsidan av pumphuset, vilken kommer att vara öppen hela vintern.
Vatten från handpumparna vid föreningstomten och vid Källviken skall inte användas, då det är otjänligt.
I samband med avstängning av systemet har vi öppnat alla anslutningsventiler vid tomtgränserna ('servisventilerna) för att säkerställa tömning av systemet och förhindra frostsprängning. Ventilerna kommer att stängas då vattnet släpps på igen i vår.


21 april 2013

Reparation av läckage lyckades. Nu är vattnet påsläppt.

12 april 2013

Reparation av läckage i pumphuset kommer att ske helgen 20-21 april. Om allt går bra och vädret tillåter kommer vattnet därefter att släppas på.

2 april 2013

På grund av den tidiga påsken och sena våren har det inte gått att släppa på vattnet ännu. Dessvärre har det uppstått ett fel inne i pumphuset så för närvarande fungerar inte heller vintertappen på väggen. Reparation kommer att ske tidigast helgen 13-14 april.

Hallebergs brunn November 2012

Vattnet stängdes av för säsongen den 5 november

Under avstängningstiden kan de som behöver hämta vatten göra det i kranen på sidan av pumphuset, vilken kommer att vara öppen hela vintern.Vatten från handpumparna vid föreningstomten och vid Källviken skall inte användas, då det är otjänligt.

I samband med avstängning av systemet har vi öppnat alla anslutningsventiler vid tomtgränserna ('servisventilerna) för att säkerställa tömning av systemet och förhindra frostsprängning. Ventilerna kommer att stängas då vattnet släpps på igen i vår.

Grävargänget 8/9 Grävargänget 8/9

Dagsverke 2012

OBS ! Brunnsdagsverke 2012-09-08 kl. 10.30.

Styrelsen för Hallebergs brunn kallar i enlighet med beslut på stämman samtliga medlemmar till dagsverket.

I lådan i marken framför pumphuset finns 5 st avstängningsventiler som behöver bytas.
På "brunnsdagsverket" där alla medlemmar förhoppningsvis ställer upp, och tar med sig spadar så gräver vi för fulla muggar!

 

Hallebergs brunn 2012-04-07

Vattnet är nu påsläppt för säsongen 2012.

OBS ! Glöm inte att stänga av vattnet vid tomtgränsen när du lämnar fastigheten efter vistelse. 

Hallebergs brunns stämma 2012                                                                       

Stämman äger rum Tisdagen 15 maj kl 17.30

Hartwickska huset, Gästabudssalen

S:t Paulsgatan 39 B

(stämman ägen rum 1 timma innan VTF:s ordniarie Årsstämma)

 

Separat kallelse med dagordning har sänts till alla delägare och intressenter i Hallebergs brunn.

Viktigt att alla sluter upp på mötet !!

Hallebergs brunn 2011-11-10   Vattnet stängdes av för säsongen den 6 november, och beräknas vara avstängt fram till påskhelgen i början av april. Under denna tid kan de som behöver hämta vatten i kranen på sidan av pumphuset, vilken kommer att vara öppen hela vintern.

Vatten från handpumparna vid föreningstomten och vid Källviken skall inte användas, då det är otjänligt.

I samband med avstängning av systemet har vi öppnat alla anslutningsventiler vid tomtgränserna ('servisventilerna) för att säkerställa tömning av systemet och förhindra frostsprängning. Ventilerna kommer att stängas då vattnet släpps på igen i vår.

 


Frågor besvaras av:

Ledamöter
• Ronald Ljung 070-24 21 660

mail: ronald.ljung@telia.com

• Johan Björk 070-3179696

mail: johan.bjork@se.toyota-industries.eu

eller suppleanter
• Viktor Sörnäs 0708-34 66 64
mail: viktor.sornas@bredband.net

• Torbjörn Carlsson 0709-99 92 55

mail: tobbe@ip.se
• Gert Andersson 070-32 54 375
mail: gert.a.s.andersson@hotmail.com